พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
กาญจนบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 29
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th