พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 27 33
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th