พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th