พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 35
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th