พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th