พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 36
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 23 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 23 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th