พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 26 36
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th