พยากรณ์อากาศ 23 ส.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th