พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศหนาว 10 26
นครราชสีมา   อากาศหนาว 13 27
กาญจนบุรี   อากาศหนาว 14 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
นนทบุรี   อากาศหนาว 17 29
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 16 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th