พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th