พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
พัทลุง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 31
กระบี่ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
พังงา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 26 29
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th