พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 36
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th