พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th