พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 25 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 23 36
พังงา   มีเมฆบางส่วน 25 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th