พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th