พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th