พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 63
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th