พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th