พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th