พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 24 30
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 20 33
www.tmd.go.th