พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 36
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
สุรินทร์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 30
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th