พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 35
www.tmd.go.th