พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 37
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 35
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th