พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th