พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th