พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th