พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 30
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th