พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th