พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th