พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 29
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th