พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ร้อยเอ็ด   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 37
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th