พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th