พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th