พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
เชียงราย   อากาศเย็น 18 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 34
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 36
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th