พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th