พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th