พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th