พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th