พยากรณ์อากาศ 28 ก.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th