พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th