พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 36
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th