พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 19 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th