พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 27
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 27
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th