พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th