พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th