พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 35
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
พังงา   มีเมฆบางส่วน 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th