พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th