พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 22 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 20 33
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th