พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th