พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 50 % ของพื้นที่ 23 31
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 30
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 21 29
www.tmd.go.th