พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th