พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
สุโขทัย   ฝน 20 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th