พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th