พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th