พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th