พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
ตาก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
ยโสธร   มีเมฆบางส่วน 25 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th