พยากรณ์อากาศ 23 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th