พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
ตาก   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 32
ยโสธร   อากาศเย็น 17 28
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th