พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ตาก   อากาศเย็น 20 33
ยโสธร   อากาศเย็น 16 32
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th