พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th