พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
ตาก   อากาศเย็น 21 35
ยโสธร   อากาศเย็น 21 35
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th