พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 30
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th