พยากรณ์อากาศ 31 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 24 38
ยโสธร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th