พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 26 37
ยโสธร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 35
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th