พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th