พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 25 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th