พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
ชัยนาท   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สิงห์บุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
อ่างทอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th