พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 29
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 28
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th