พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 19 33
ชัยนาท   อากาศเย็น 20 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th