พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 38
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 25 37
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th