พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th