พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
แพร่   อากาศเย็น 18 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 4 33
www.tmd.go.th