พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 22 31
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th