พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th