พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th