พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 33
www.tmd.go.th