พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th