พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
พิษณุโลก   อากาศเย็น 19 33
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 19 33
ชัยนาท   อากาศเย็น 20 32
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 33
อ่างทอง   อากาศเย็น 19 33
ตราด   อากาศเย็น 20 31
www.tmd.go.th