พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th