พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
พิษณุโลก   อากาศเย็น 18 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 19 30
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 17 32
ชัยนาท   อากาศเย็น 17 31
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 18 30
อ่างทอง   อากาศเย็น 18 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th