พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 38
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 37
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 25 37
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 38
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 25 38
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 26 38
www.tmd.go.th