พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 21 33
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 32
ชัยนาท   อากาศเย็น 21 33
ลพบุรี   อากาศเย็น 19 34
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 21 33
อุทัยธานี   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th