พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 33
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
ชัยนาท   อากาศเย็น 22 32
ลพบุรี   อากาศเย็น 21 33
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 22 33
อ่างทอง   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th