พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th