พยากรณ์อากาศ 26 ก.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th