พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 27 38
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th