พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
ตาก   อากาศเย็น 20 37
น่าน   อากาศเย็น 18 35
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 21 36
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 21 36
สุโขทัย   อากาศเย็น 20 35
แพร่   อากาศเย็น 19 36
www.tmd.go.th