พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
ตาก   อากาศเย็น 20 32
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 21 32
สุโขทัย   อากาศเย็น 20 32
ลำพูน   อากาศเย็น 17 30
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
แพร่   อากาศเย็น 17 31
www.tmd.go.th