พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 40
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 39
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
www.tmd.go.th