พยากรณ์อากาศ 27 ก.ค. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 22 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 29
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 100 % ของพื้นที่ 23 26
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th