พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
ตาก   อากาศเย็น 21 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 33
ลำปาง   อากาศเย็น 18 34
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th