พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
ตาก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th