พยากรณ์อากาศ 01 พ.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th