พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th