พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th