พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
ตาก   อากาศเย็น 20 30
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 31
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 20 30
ลำปาง   อากาศเย็น 18 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 31
www.tmd.go.th