พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
ตาก   อากาศเย็น 22 36
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 33
กำแพงเพชร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
ลำปาง   อากาศเย็น 17 35
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th