พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 31
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 32
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th