พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th