พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 60
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th