พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
ตาก   ท้องฟ้าโปร่ง 26 37
กำแพงเพชร   ท้องฟ้าโปร่ง 25 37
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 26 36
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th