พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th