พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 60
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th