พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 25 34
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th