พยากรณ์อากาศ 25 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
เลย   อากาศเย็น 21 31
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 20 30
สกลนคร   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th