พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
ตาก   อากาศเย็น 20 32
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 32
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 21 32
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 33
ชัยนาท   อากาศเย็น 21 31
ลพบุรี   อากาศเย็น 22 32
อุทัยธานี   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th