พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
ตาก   อากาศเย็น 20 37
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 21 36
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 37
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 23 37
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 23 37
www.tmd.go.th