พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th