พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th