พยากรณ์อากาศ 21 มิ.ย. 61
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th