พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
ลพบุรี   อากาศเย็น 19 34
www.tmd.go.th