พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 22 35
มุกดาหาร   อากาศเย็น 21 35
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 33
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 21 33
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th