พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 37
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 36
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th