พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 21 25
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 21 26
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 25
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 21 25
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 21 25
www.tmd.go.th