พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th