พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th