พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 27
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 28
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 28
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 28
www.tmd.go.th