พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 23 36
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 35
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th