พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
ชัยนาท   อากาศเย็น 19 31
ลพบุรี   อากาศเย็น 20 31
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 31
สระบุรี   อากาศเย็น 21 31
สิงห์บุรี   อากาศเย็น 20 31
อ่างทอง   อากาศเย็น 20 31
www.tmd.go.th