พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th