พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th