พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th