พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 32
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th