พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 37
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th