พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 31
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th