พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th