พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th