พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 23 32
ลพบุรี   อากาศเย็น 21 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 34
สระบุรี   อากาศเย็น 22 32
สิงห์บุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th