พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 31
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th