พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th