พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 39
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 27 38
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th