พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th