พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th