พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th