พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th