พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
www.tmd.go.th