พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th