พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th