พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th