พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th