พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ปทุมธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อ่างทอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
นนทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th