พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th