พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 35
สกลนคร   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 34
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th