พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
สกลนคร   อากาศหนาว 14 28
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 34
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
สระบุรี   อากาศเย็น 22 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th