พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th