พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th