พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 31
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 29
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 31
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 32
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 32
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th