พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th