พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
ปทุมธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
สมุทรสงคราม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นนทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
นครปฐม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สมุทรปราการ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
ฉะเชิงเทรา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th