พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 35
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th