พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th