พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
สมุทรสงคราม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th