พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th