พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th