พยากรณ์อากาศ 28 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th